Pályázati kiírás és szabályrendelet


1/2022. (II. 10.) országos szabályrendelet az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás összesített egyenlegének rendezése során előállt korrekciós összeg, valamint a működési támogatás tartalékba helyezett részének felhasználásáról

 

Eszközfejlesztési pályázat támogatása

15. § (1) Az intézmények az alaptevékenységi körükbe tartozó köznevelési feladatok ellátását biztosító szakmai feltételek fejlesztésének, valamint a működés feltételei, eszközei megteremtéséhez szükséges költségek támogatására támogatási kérelmet nyújthatnak be a támogató által biztosított elektronikus pályázati felületen.

(2) A támogatható célokról, az egyes bírálati szempontokról és a pályázati kiírás tartalmáról a nevelési és oktatási osztály javaslata alapján a NOB az év első ülésén dönt.

(3) A támogatási kérelmet tárgyév február 28-ig kell benyújtani.

(4) A nevelési és oktatási osztály a támogatás megítéléséről és annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet a NOB és a GB támogatásának beszerzését követően döntésre az OP elé terjeszt.

(5) Az eszközpályázat előfinanszírozott támogatási formában működik.

(6) A pályázati összeggel valamennyi nyertes pályázónak legkésőbb tárgyév december 31-ig el kell számolnia a nevelési és oktatási osztály részére. A határidő hosszabbítására kizárólag vis maior esetén van lehetőség. Az intézményvezető erre vonatkozó kérelméről a nevelési és oktatási osztály vezetője dönt.

(7) A fel nem használt támogatási összeget legkésőbb az adott pályázati év december 31-ig vissza kell utalni a támogató részére.

(8) Az eszközpályázat pénzügyi elszámolásakor a tárgyév január 1-jét követően kiállított, a pályázat szempontjából releváns számlák is elszámolhatóak.

(9) Az OP támogatásról szóló döntését követően, amennyiben a megítélt támogatási összeg alacsonyabb, mint az igényelt támogatás – az összeg átutalását megelőzően – a nyertes pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a kapott támogatásból is megvalósítható-e a tervezett fejlesztés.

(10) Az OP által elfogadott támogatási célonkénti összegek közötti átcsoportosításra csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes pályázó kellően alátámasztott indokolással ellátott kérelmét a nevelési és oktatási osztályra benyújtja. A kérelem elbírálásáról a nevelési és oktatási osztály vezetője – szakmai szempontok alapján – dönt, szükség esetén kikérve az építési, ingatlanügyi és műemléki osztály szakmai véleményét. A döntéséről a NOB, a GB és az OP soron következő ülésén tájékoztatást ad. Indokolt esetben a nevelési és oktatási osztály vezetője a módosítási kérelmet az OP soron következő ülésére döntésre előterjesztheti.

(11) Az azonos támogatási célok közötti átcsoportosítás kérelem nélkül is lehetséges, erről az intézményvezető saját hatáskörben dönthet, ugyanakkor ezt a döntését a pénzügyi elszámoláskor jeleznie és indokolnia kell.

 

 

 

25/2024. (I. 31.) nevelési-oktatási bizottsági határozat

az eszközfejlesztési pályázat elbírálási szempontjáról és a pályázat kiírásáról

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bizottsága támogatja a melléklet szerinti pályázati kiírást, továbbá támogatja, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 2024. évi költségvetéséből az oktatási tartalékalapból eszközfejlesztésre elkülönített 700 millió Ft felhasználására kiírt pályázat elbírálása az alábbiak szerint történjen:

 

 

A támogatást kizáró feltétel a korábbi, tartalékalapból finanszírozott pályázatokkal való elszámolás hiánya.

 

A pályázati felület elérhető itt

 

Feltöltési határidő: 2024. február 28.

A megadott időponton túl nem lehetséges a kitöltés, a rendszer lezár, ezért kérjük a határidő pontos betartását!

 

Támogatható célok


A 300 millió Ft-os keretösszeg felosztására:

A 400 millió Ft-os keretösszeg felosztására:

 

A támogatást igényelni a konkrét feladat, a pedagógiai módszer, illetve eszköztár fejlesztésének leírása mellett, a tervezett fejlesztés indokának és költségigényének meghatározásával lehet. 

Információk a kitöltéssel kapcsolatban


Email cím és név megadásával az űrlap menthető. A kitöltő kap egy egyedi linket, amivel visszatérhet és folytathatja a kitöltést a határidőig bármikor. Ha úgy mentik a pályázatot, hogy még nincs kitöltve teljesen, akkor a kitöltő számára azonnal figyelmeztetés érkezik.

Valamenyi menüpontot ki kell tölteni a kért adatokkal.

A felelősségvállalási nyilatkozattal az intézmény vezetője nyilatkozatot tesz arról, hogy a benyújtott pályázatot és azok mellékleteit ismeri, arról tudomása van. A pecséttel és aláírással ellátott nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni. Külön sablon ehhez nincs. 

A mellékleteket pontosan, egyértelműen kell elnevezni a könnyebb kezelhetőség érdekében (intézmény rövidített neve, a melléklet tartalma, stb. pl. EPSZTI_arajanlat_butor). A mellékleteket pdf vagy jpg formátumban lehet feltölteni.

A számok beírása folyamatosan történjen, ne legyenek benne szóközök, pont, vessző, stb., a program majd helyi érték szerint rendezni fogja azokat.

Lehetőség van a feltöltött pályázati anyag letöltésére, pdf-ben való mentésére az "Űrlap kinyomtatása helyi nyomtatón" gomb segítségével a megadott instrukciók alapján.

Az "indoklás" ablakba csak korlátozott karaktermennyiség írható. Kérjük, hogy minél tömörebben fogalmazzák meg az indoklást.

 

Az eszközpályázat anyagát nem kell postai úton benyújtani, csak a kiküldött pályázati felületre feltölteni!

Szükséges dokumentumok


Adatvédelem


MEE adatvédelmi szabályzata

Adatvédelmi szabályzat - 1.sz. melléklet

​Adatvédelmi szabályzat - 1/a melléklet

Impresszum


Magyarországi Evangélikus Egyház
Székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Adószám: 19719483-2-42
Technikai szám: 0035

A technikai hátteret a MEE Országos Iroda biztosítja, szabad szoftveres megoldásokra építve.
technikai kapcsolattartó: Bagi Tamás - tamas.bagi@lutheran.hu
tartalmi felelős: Valentinyi Erika - erika.valentinyi@lutheran.hu

Tárhely szolgáltató: Magyarországi Evangélikus Egyház