Pályázati kiírás és szabályrendelet


8/2018. (XI. 8) országos szabályrendelet

az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás összesített egyenlegének rendezése során előállt korrekciós összeg, valamint a működési támogatás tartalékba helyezett részének felhasználásáról

 

Az intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből adódó, vagy a működésük feltételeinek, eszközeinek megteremtéséhez szükséges költségek támogatása

17. § (1) Az intézmények az alaptevékenységi körükbe tartozó konkrét közoktatási feladatok ellátását biztosító fel-tételek fejlesztésének, vagy a működés feltételei, eszközei megteremtéséhez szükséges költségeknek támogatására támogatási kérelmet nyújthatnak be. A támogatási kérelmet tárgyév február 28-ig kell benyújtani.

(2) Az e §-ban meghatározott támogatást igényelni a konkrét feladat, a pedagógiai módszer, illetve eszköztár fejlesztésének leírása mellett, a tervezett fejlesztés indokának és költségigényének meghatározásával lehet.

(3) Az oktatási osztály a támogatás megítéléséről és annak összegéről javaslatot fogalmaz meg, amelyet a NOB és a GB ajánlásának beszerzését követően az OP elé terjeszt.

 

 

4/2022. (II. 2.) nevelési-oktatási bizottsági határozat

az eszközfejlesztési pályázat elbírálási szempontjáról és a pályázat kiírásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház nevelési-oktatási bizottsága támogatja, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséből az oktatási tartalékalapból eszközfejlesztésre elkülönített 500 millió Ft felhasználására kiírt pályázat elbírálása az alábbi szempontok szerint történjen:

A támogatást kizáró feltétel a korábbi, tartalékalapból finanszírozott pályázatokkal való elszámolás hiánya.

 

 

 

A pályázati felület elérhető itt

 

Feltöltési határidő: 2023. február 28.

A megadott időponton túl nem lehetséges a kitöltés, a rendszer lezár, ezért kérjük a határidő pontos betartását!

 

Támogatható célok


Udvari játék, bútor, burkolat

Beltéri bútor (modern, a kor igényeinek megfelelő, innovatív pedagógiai módszerek   megvalósításához szükséges bútorok)

Taneszközök (innovatív pedagógiai módszerek megvalósításához szükséges eszközök)

Informatikai eszközök

Beruházás (50 millió Ft-ig)

Műszaki eszközök, konyhai felszerelés

Egyéb, máshová nem sorolható fejlesztések, eszközök

Információk a kitöltéssel kapcsolatban


Email cím és név megadásával az űrlap menthető. A kitöltő kap egy egyedi linket, amivel visszatérhet és folytathatja a kitöltést a határidőig bármikor. Ha úgy mentik a pályázatot, hogy még nincs kitöltve teljesen, akkor a kitöltő számára azonnal figyelmeztetés érkezik.

Valamenyi menüpontot ki kell tölteni a kért adatokkal.

A felelősségvállalási nyilatkozattal az intézmény vezetője nyilatkozatot tesz arról, hogy a benyújtott pályázatot és azok mellékleteit ismeri, arról tudomása van. A pecséttel és aláírással ellátott nyilatkozatot pdf formátumban kell feltölteni.

A mellékleteket pontosan, egyértelműen kell elnevezni a könnyebb kezelhetőség érdekében (intézmény rövidített neve, a melléklet tartalma, stb. pl. EPSZTI_arajanlat_butor). A mellékleteket pdf vagy jpg formátumban lehet feltölteni.

A számok beírása folyamatosan történjen, ne legyenek benne szóközök, pont, vessző, stb., a program majd helyi érték szerint rendezni fogja azokat.

Lehetőség van a feltöltött pályázati anyag letöltésére, pdf-ben való mentésére az "Űrlap kinyomtatása helyi nyomtatón" gomb segítségével a megadott instrukciók alapján.

Az "indoklás" ablakba csak korlátozott karaktermennyiség írható. Kérjük, hogy minél tömörebben fogalmazzák meg az indoklást.

 

Az eszközpályázat anyagát nem kell postai úton benyújtani, csak a kiküldött pályázati felületre feltölteni!

Szükséges dokumentumok


Adatvédelem


MEE adatvédelmi szabályzata

Adatvédelmi szabályzat - 1.sz. melléklet

​Adatvédelmi szabályzat - 1/a melléklet

Impresszum


Magyarországi Evangélikus Egyház
Székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Adószám: 19719483-2-42
Technikai szám: 0035

A technikai hátteret a MEE Országos Iroda biztosítja, szabad szoftveres megoldásokra építve.
technikai kapcsolattartó: Bagi Tamás - tamas.bagi@lutheran.hu
tartalmi felelős: Valentinyi Erika - erika.valentinyi@lutheran.hu

Tárhely szolgáltató: Magyarországi Evangélikus Egyház